Ledarskap i rörelse

Förändrings- och utvecklingsarbete innebär såväl förväntan som oro i organisationen. Med bakgrund i psykologi och psykoterapi har vi en gedigen erfarenhet att ge redskap att omforma hinder till möjligheter. Vi arbetar med de mänskliga frågeställningarna ur lednings-, medarbetar- och organisatoriskt perspektiv.

För alla verksamheter i utveckling

Vi vänder oss till företag och organisationer både lokalt, nationellt som internationellt vilka genomför utvecklingsarbeten i verksamheten.

Ledarskap i rörelse

En inre resa för yttre framgång

Vi har nu påbörjat ett utvecklingskoncept som innebär  verksamhetsutveckling kombinerat med stöd för personlig utveckling. Konceptet vänder sig till alla med intresse för att utveckla en verksamhet i samklang med den egna växten.

Vi erbjuder mätmetoder när det gäller utvecklingsklimatet samt personligt stöd till nyckelpersoner i utvecklingsarbetet.

Professionella med stort kontaktnät

Vi har mycket lång professionell erfarenhet av de frågor som utveckling och förändring aktualiserar i människor.

Utöver oss själva har vi ett kontaktnät med kvalificerade yrkesmänniskor som kan tillföra spetskompetens inom specifika områden och kan komplettera oss när det gäller bl.a. organisationskunskap och projektledning.

Vi samarbetar nära med Institutet för hållbart Ledarskap i Sverige när det gäller hållbar utveckling.


Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling är detsamma som ledningens och medarbetarnas utveckling.

  • Vi hjälper verksamheter att utvecklas genom att hjälpa verksamhetens ledning och medarbetare att utvecklas.
  • Vi är experter på hur människor fungerar.
  • Vi hjälper verksamheter att förverkliga sina visioner genom att vara realistiska.

Coach för personlig utveckling

Vi hjälper dig att fylla din uppgift på bästa sätt utifrån ditt personliga sätt att vara och dina styrkor.

Chefer och ledare är ofta ensamma i sina positioner. De kan bara till begränsad utsträckning söka stöd i tex styrelse och ledningsgrupper.

Det är ännu svårare och ofta direkt olämpligt att söka stöd hos de man ska leda i arbetet. Det leder till partiskhet och faror i att sitta i knät på de man kanske i ett annat tillfälle ska fatta besvärliga beslut avseende.

Detta innebär ofta att själv vara tvungen att bära känslor och kanske oro kring svåra beslut liksom personliga bekymmer i övrigt.

Samtidigt ska chefer och ledare vara empatiska, modiga i att våga stå för beslut och en viss kurs. De ska orka se till verksamhetens bästa och vara den högste beskyddaren av verksamhetens värderingar och visioner. De ska ha kraft över.

Ensam är inte stark. Chefer behöver stöd. Ett oberoende bollplank och samtalspartner som uppmuntrar till att vara ärlig och våga möta tankar och känslor. Först i den närvaron och förankringen inom sig själv kan man fatta optimala beslut.

Hör av dig för en förutsättningslös första träff. Vi har lång erfarenhet att stödja människor i deras personliga utveckling.